Ålands Försäkringar Ab:s försäkringsvillkor från 1.1.2021.

Här hittar du våra villkor före 1.1.2021.

SVAA:4 Allmänna avtalsbestämmelser (gäller från 1.1.2021).

SVFF:3 Fastighetsförsäkring (gäller från 1.1.2021).

SVKF:3 Kombinerad Företagsförsäkring (gäller från 1.1.2021).

Tilläggsförsäkringar

SVOF:2 Allrisk - specialförsäkring objektförsäkring (gäller från 1.1.2021).

SVAE:3 Allrisk försäkring för entreprenadverksamhet (gäller från 1.1.2021).

SVAO:4 Ansvarsförsäkring för omhändertagen egendom och nyckelförlust (gäller från 1.1.2021).

SVAV:1 Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga (gäller från 1.10.2021).

SVSJ:3 Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga (gäller från 1.1.2021).

SVCI:2 Cisternförsäkring (gäller från 1.1.2021).

SVCY:3 Cyberförsäkring (gäller från 1.9.2022).

SVDK:2 Datakonsultansvar - ren förmögenhetsskada (gäller från 1.1.2021).

SVEA:3 Epidemiavbrott (gäller från 1.1.2021).

SVEK:3 Extrakostnadsförsäkring (gäller från 1.1.2021).

SVFB:3 Förmögenhetsbrottsförsäkring (gäller från 1.1.2021).

SVIO:2 Försäkring för egendom på inhägnat område (gäller från 1.1.2021).

SVFA:3 Försäkring för ren förmögenhetsskada (gäller från 1.1.2021).

SVÅP:2 Försäkring för återkallelse av produkter (gäller från 1.1.2021).

SVÅÅ:2 Försäkring för åtkomst- och återställandekostnad (gäller från 1.1.2021).

SVS 1:3 Inbrottsskydd, skyddsklass 1 (gäller från 1.1.2021).

SVS 2:3 Inbrottsskydd, skyddsklass 2 (gäller från 1.1.2021).

SVS 3:3 Inbrottsskydd, skyddsklass 3 (gäller från 1.1.2021). 

SVKL:2 Kollektiv olycksfallsförsäkring (gäller från 1.1.2021).

SVKA:2 Konsultansvarsförsäkring (gäller från 1.1.2021).  

SVLY:2 Kran- och trucklyftförsäkring (gäller från 1.1.2021). 

SVKR:3 Krisförsäkring (gäller 1.1.2021).

SVKO:2 Kundolycksfallsförsäkring (gäller från 1.1.2021). 

SVKY:2 Kyl- och frysförsäkring (gäller från 1.1.2021).

SVMF:2 Miljöansvarsförsäkring (gäller från 1.1.2021). 

SVMJ:2 Miljöansvarsförsäkring för entreprenörer (gäller från 1.1.2021).

SVOS:4 Oljeskadeförsäkring (gäller från 1.1.2021). 

SVBB:2 Olycksfallsförsäkring för boende och besökare (gäller från 1.1.2021).

SVPU:2 Provkollektions- och utställningsförsäkring (gäller från 1.1.2021). 

SVBL:2 Särskilt villkor - Brandlarm (gäller från 1.1.2021). 

SVVS:2 Särskilt villkor - Vattensprinkleranläggning (gäller från 1.1.2021).

SVGO:1 Tjänsteresevillkor Gouda

SVVD:2 VD - och styrelseansvarsförsäkring (gäller från 1.1.2021). 

SVVF:2 Verktygsförsäkring (gäller från 1.1.2021).

SVÖF:2 Överfallsförsäkring (gäller från 1.1.2021).