Egendomsförsäkring

Försäkringen omfattar vid varje skada även nedanstående egendom. Alla belopp anges i prisbasbelopp (bb).

Försäkringsobjekt

Maximiersättning

Arbetstagares egendom
 • 0,2 bb, för varje arbetstagare (pengar och värdehandlingar ingår inte)
Lagrad information och licenser
 • 2 bb

Pengar och värdehandlingar

 • vid förvaring i låst inbrottsskyddad förvaringsenhet
 • vid förvaring på annat sätt

 

 • 1 bb
   
 • 0,2 bb

Till byggnad hörande anläggningar och system – utanför byggnad och inom fastigheten – för

 • vatten, värme och avlopp
 • ventilation, luftkonditionering, gas och el
 • data, tele- och TV-kommunikation
 • Ingen beloppsbegränsning
Byggnad om högst 30m², på försäkringsställe
 • 10 bb
Trädgård, tomt och markanläggning
 • 5 bb
Fastighetsinventarier
 • 5 bb
Låsändringar
 • 3 bb

Rån och överfall

 • pengar och värdehandlingar
 • annan egendom än pengar och värdehandlingar

 

 • 2 bb
   
 • 10 bb

Glas och skylt

 • glas i dörr och fönster (gäller ägare till fastighet)
 • glas i dörr och fönster (gäller ägare till fastighet)
 • glas i dörr och fönster i hyrd
  försäkringslokal
 • glas i inredning och skylt

 

 • ingen beloppsbegränsning vid brand- och naturskada
 • 10 bb vid annan skadehändelse
   
 • 2 bb
   
 • 2 bb

För närmare information se villkor SVFF