Om en skada inträffar?

På försäkringsbrevet framkommer skadereglerarens kontaktuppgifter.

Skador och skadereglering

 Vi har valt att jobba med ett flertal oberoende skaderegleringsföretag, alla specialister inom sina respektive områden.

I försäkringsbrevet framgår vem som sköter skador som gäller just din försäkring.

 

Crawford & Company Sweden AB

skadecenter@crawco.se
tel. 08-51420000 dagtid,
08-6576431 övriga tider
crawfordandcompany.com

Nordic loss Adjusting AB

info@nlaab.com
tel. 08-4111160
nlaab.com

Site by Strax