Om en skada inträffar?

På försäkringsbrevet framkommer skadereglerarens kontaktuppgifter.
Dörr med krossat glas

Skador och skadereglering

 Vi har valt att jobba med ett flertal oberoende skaderegleringsföretag, alla specialister inom sina respektive områden.

I försäkringsbrevet framgår vem som sköter skador som gäller just din försäkring.

 

Crawford & Company Sweden AB

skadecenter@crawco.se
tel. +46 10 410 70 00 dagtid,
08-6576431 övriga tider
crawco.com

Sedgwick Sweden AB

Tel. 08-98336060
sedgwick.com

 

Claims Link AB

info@claimslink.se
tel: 08-501 115 22
claimslink.se

Site by Strax