Skador och skadereglering

 Vi har valt att jobba med ett flertal oberoende skaderegleringsföretag, alla specialister inom sina respektive områden.

I försäkringsbrevet framgår vem som sköter skador som gäller just din försäkring.

Crawford & Company Sweden AB