Egendomsförsäkring

Vid försäkring av maskinerier eller varor omfattar försäkringen vid varje skada även nedanstående egendom. Alla belopp anges i prisbasbelopp (bb).

Försäkringsobjekt

Maximiersättning

Arbetstagares egendom
 • 0,2 bb, för varje arbetstagare (pengar och värdehandlingar ingår inte)
Kunders egendom
 • 2 bb, totalt för samtliga kunder (pengar och värdehandlingar ingår inte)
Lagrad information och licenser
 • 2 bb

Pengar och värdehandlingar

 • vid förvaring i låst inbrottsskyddad förvaringsenhet
 • vid förvaring på annat sätt

 

 • 1 bb
   
 • 0,2 bb
Hyrd försäkringslokal
 • 1 bb
Egen bekostad fast inredning
 • 1 bb
Låsändringar
 • 3 bb

Rån och överfall

 • pengar och värdehandlingar
 • annan egendom än pengar och värdehandlingar

 

 • 2 bb
   
 • 10 bb
Transport
 • 5 bb

Glas och skylt

 • glas i dörr och fönster (gäller ägare till fastighet)
 • glas i dörr och fönster (gäller ägare till fastighet)
 • glas i dörr och fönster i hyrd försäkringslokal
 • glas i inredning och skylt

 

 • ingen beloppsbegränsning vid brand- och naturskada
 • 10 bb vid annan skadehändelse
   
 • 2 bb
   
 • 2 bb
Kund- eller leverantörsavbrott
 • 10 bb
Ansvar hyrd lokal
 • 10 000 000 SEK

För närmare information se villkor SVKF