Kombinerad Företagsförsäkring, SVKF

Kombinerad Företagsförsäkring, SVKF

Egendomsförsäkring

Vid försäkring av maskinerier eller varor omfattar försäkringen vid varje skada även nedanstående egendom. Alla belopp anges i prisbasbelopp (bb).

Försäkringsobjekt

Maximiersättning

Arbetstagares egendom 0,2 bb, för varje arbetstagare (pengar o värdehandlingar ingår inte)
Kunders egendom 2 bb, totalt för samtliga kunder (pengar o värdehandlingar ingår inte)
Lagrad information och licenser 2 bb

Pengar och värdehandlingar

 • vid förvaring i låst inbrottsskyddad förvaringsenhet
 • vid förvaring på annat sätt
 • 1 bb
 • 0,2 bb
Hyrd försäkringslokal 1 bb
Egen bekostad fast inredning 1 bb
Låsändringar 3 bb

Rån och överfall

 • pengar o värdehandlingar
 • annan egendom än pengar och värdehandlingar
 • 2 bb
 • 10 bb
Transport 5 bb

Glas och skylt

 • glas i dörr och fönster (gäller ägare till fastighet)
 • glas i dörr och fönster (gäller ägare till fastighet)
 • glas i dörr och fönster i hyrd försäkringslokal
 • glas i inredning och skylt

 

 • ingen beloppsbegränsning vid brand- och naturskada
 • 10 bb vid annan skadehändelse
 • 2 bb
 • 2 bb
Kund- eller leverantörsavbrott 10 bb
Ansvar hyrd lokal 10 000 000 SEK
För närmare information se villkor SVKF

Site by Strax