Jeanette Korse och Thomas Lundberg

Jeanette Korse rekryterad som ny vd till Ålands Försäkringar

Pressmeddelande 29.2.2024

Ålands Försäkringar Ab – ett helägt dotterbolag till Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag - har rekryterat Jeanette Korse som ny vd för bolaget. Korse som har gedigen erfarenhet inom försäkringsbranschen kommer här närmast från Trygg-Hansa. Jeanette Korses huvudsakliga uppdrag är att öka Ömsenkoncernens tillväxt utanför Åland.

Jeanette Korse har jobbat med försäkringar i stort sett hela sitt vuxna liv. På meritlistan finns bland annat befattningar hos Skandia, If, Zürich och Trygg-Hansa. På Trygg-Hansa arbetade hon med industriförsäkringar för bolag i mångmiljardklassen. Nu tar hon ett uppdrag för ett mindre bolag som samtidigt är mindre känt i Sverige.

– Jag är redo för en spännande utmaning. Det ska bli fantastiskt att byta till Ömsenkoncernen som har småskalig verksamhet med fina muskler och närkontakt med kunderna, säger Jeanette Korse, tillträdande vd för Ålands Försäkringar.

Det av Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag helägda dotterbolaget Ålands Försäkringar har sin verksamhet utanför Åland. Huvudmarknaden för bolaget är för närvarande i Sverige och under Q1 2024 gjorde bolaget sitt första insteg i Finland. Målet för Jeanette Korse är att se till att locka nya kunder och ännu tydligare förklara varför Ålands Försäkringar är en bra försäkringspartner.

– Stora bolag säger ofta att man har kunden i fokus utan att kanske alltid lyckas visa det i praktiken. Inom Ömsenkoncernen vill vi vara annorlunda. Det vi lovar, gör vi, säger Jeanette Korse.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag har funnits i Sverige sedan 2007 och ökat marknadsandelarna stadigt. Sedan 2021 är verksamheten bolagiserad i helägda dotterbolaget Ålands Försäkringar. Idag står Ålands Försäkringar för cirka 25–30 procent av premieintäkterna i Ömsenkoncernen. Med Jeanette Korse som tillträdande vd är målet att fortsätta öka tillväxten utanför Åland.

– Vi är mycket glada att Jeanette Korse valt att bli en del av oss i Ömsenkoncernen. Hon har en spännande bakgrund som tillför rätt kompetens och vi ser nu fram emot att få jobba tillsammans med henne och öka tillväxten utanför Åland. Hon har ett högprioriterat uppdrag, säger Thomas Lundberg, vd och koncernchef på moderbolaget Ömsen.

Jeanette Korse inleder sin anställning vid Ålands Försäkringar den 1 mars och planerar tillträda befattningen som verkställande direktör när Finansinspektionen slutfört sin lämplighetsprövning. Kjell Gustavsson, nuvarande vd i Ålands Försäkringar, blir kvar i verksamheten under en övergångsperiod som sträcker sig åtminstone över hela 2024 och eventuellt också därefter.

För ytterligare information

Jeanette Korse
Tillträdande verkställande direktör,
Ålands Försäkringar Ab
+46 70 168 21 22

Thomas Lundberg

Verkställande direktör,
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
+358 40 591 31 59