väg av röd granit bredvid vatten, bild från Åland

Ålands Försäkringar blir Ålands Försäkringar…

Visst låter det lite kryptiskt, men det vi menar är att vi har marknadsfört oss just som Ålands Försäkringar under de senaste åren, men vårt formella namn har varit Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Från 1:a januari försäkrar vi nu från vårt helägda dotterbolaget Ålands Försäkringar Ab (med hemvist Finland), men med samma personal, samma rutiner och samma försäkringar som tidigare. Du som förmedlare eller kund kommer inte märka några större förändringar.

Vi gjorde en beståndsöverlåtelse av alla försäkringar, för kunder i Sverige, från Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag till Ålands Försäkringar Ab vid årsskiftet. I handlingar (försäkringsbrev, fakturor etc.) som ställs ut från början av mars kommer du kunna se vissa mindre skillnader, bl.a. i namnet på försäkringsgivaren, kontonummer, m.m. Vi kommer också uppdatera våra villkor och vår förköpsinformation med motsvarande information samt att dessa blir webbaserade så att du enklare kan leta och bläddra i dem och skriva ut vid behov. Eftersom namnet på försäkringsgivaren ändras i villkoren, kommer samtliga villkor få nytt editionsnummer som följd, även om omfattningen i villkoret i sig är oförändrat. 

Är du osäker över något i ovanstående så finns vi till för dig som vill ha mer information, så att du kan känna dig bekväm med de förändringar som vi gjort.

Naturligtvis är samtliga förändringar prövade och godkända av finansinspektionen i Finland och i Sverige.