Följande justeringar av våra premietariffer görs från och med 2024 vid årsförfallodagen.

För egendom höjs premietariffen med 7% och med 3,69% för juridik och juridiska tillägg, förutom premietariffen för Kollektiv olycksfallsförsäkring som höjs med 7%.

Premietariffen för fullvärdesförsäkrade byggnader är oförändrad. Det tekniska värdet för fullvärdesförsäkrade byggnader indexeras med 9,12%.

Premietariffen för byggnader försäkrade till första risk höjs med 7%. Vänligen observera att försäkringsbeloppet inte indexeras per automatik.

Premietariffen för cyberförsäkring höjs med 5%. För avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga är premietariffen oförändrad.