Information angående premietariffer

Följande justeringar av våra premietariffer görs från och med 2023 vid årsförfallodagen.

För egendom höjs premietariffen med 8,9% och med 3% för juridik och juridiska tillägg, förutom premietariffen för Kollektiv olycksfallsförsäkring som höjs med 5%.

Premietariffen för fullvärdesförsäkrade byggnader är oförändrad. Det tekniska värdet för fullvärdesförsäkrade byggnader indexeras med 14,6%.

Premietariffen för byggnader försäkrade till första risk höjs med 9%. Vänligen observera att försäkringsbeloppet inte indexeras per automatik.

Premietariffen för cyberförsäkring och Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga är oförändrad.

 

Site by Strax