Egendomsförsäkring för glas, skyltar och byggnadsdelar/maskiner

Äger du byggnader (eller annars har ansvar för dessa via ett förvaltningsuppdrag) skall dessa försäkras med en Fastighetsförsäkring. Även om du hyr din lokal kan dock ett behov av en begränsad fastighetsförsäkring föreligga, exempelvis för att det i hyresavtalet anges ett ansvar för glasrutor, skyltar och ibland byggnadens fasta installationer såsom värmepumpar och ventilationsanläggningar. I vår kombinerade företagsförsäkring finns redan ett basskydd för skyltar och glas. Skyltar ingår med ett försäkringsbelopp om 2 basbelopp per skylt, och glasrutor mindre än 5 kvadratmeter ingår också. Skyltar till högre belopp och/eller större glasrutor kan tilläggsförsäkras mot de flesta plötsliga och oförutsedda skador, såsom skadegörelse.

Även byggnadens maskiner kan försäkras mot bland annat haverier och elfenomen. Här måste dock ett försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet, på samma sätt som för dina egna varor och maskiner.

Kombinerad företagsförsäkring SVKF:2, villkor

Site by Strax Online. Powered by Lemon!