Egendomsförsäkring för varor och maskiner

Egendomsförsäkringen skyddar din egendom mot brand, inbrott och vattenskador. Skyddet kan kompletteras med en allriskförsäkring som täcker övriga plötsliga och oförutsedda sakskador. Det är viktigt att den egendom du vill ha försäkrad omnämns i försäkringsbrevet med objekttyp eller liknande för att omfattas, såsom varor eller maskiner.

Vår egendomsförsäkring för varor och maskiner gäller alltid med sk första risk, vilket innebär att skador ersätts med skadekostnaden upp till försäkringsbeloppet utan tillämpning av underförsäkringsreglerna. Självrisken är normalt 0,2 basbelopp, men du kan enkelt sänka din premie genom att välja en högre självrisk bland flera alternativa nivåer.

Det är viktigt att du bekantar dig med de fullständiga villkoren, speciellt med undantagen och säkerhetsföreskrifterna. Exempel på situationer när försäkringen inte gäller är vid

  • Stormskada på egendom som förvaras utomhus
  • Stöld utan samband med inbrott
  • Skada på egendom under transport, om denna egendom normalt finns i fordonet (såsom verktyg och utrustning) eller är stöldbegärlig

Bland säkerhetsföreskrifterna bör du speciellt uppmärksamma rutinerna för säkerhetskopiering av datalagrad information, föreskrifterna om heta arbeten samt kraven på inbrottsskydd och hanteringen av pengar och värdehandlingar.

Kombinerad företagsförsäkring SVKF:2, villkor

Site by Strax Online. Powered by Lemon!