Kombinerad företagsförsäkring

Vår kombinerade företagsförsäkring är en omfattande paketlösning för verksamheten. I baspaketet ingår egendomsförsäkring,  avbrottsförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Dessa försäkringar täcker de vanligaste riskerna för flertalet företag. Bekanta dig ändå gärna med tilläggsförsäkringarna, som kan kopplas på efter behov. Viktigast bland dessa är allrisktillägg för egendom, maskinavbrottsförsäkring samt krisförsäkring. Om företaget besöks av många kunder kan det vara värt att satsa på en kundolycksfallsförsäkring.  För konsulter samt företag med rådgivande verksamhet är förmögenhetsansvarsförsäkring ofta lämplig.

Kombinerad företagsförsäkring SVKF:2, villkor

Site by Strax Online. Powered by Lemon!