Miljöansvarsförsäkring (Fastighetsägare)

Försäkringen täcker skadeståndskrav som framställs till följd av miljöskada enligt Miljöbalken p.g.a störningar från verksamheten som bedrivs på försäkrad fastighet. Försäkringen omfattar såväl person- och sakskada som ren förmögenhetsskada. Den betalar också rättegångskostnader vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen.

Site by Strax Online. Powered by Lemon!