Datakonsultansvar, ren förmögenhetskada

Försäkringen omfattar ren förmögenhetsskda som försäkrad orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse vid utförande av den typ av uppdrag som anges i försäkringsbrevet.

Site by Strax Online. Powered by Lemon!