Extrakostnadsförsäkring

Täcker extrakostnader till följd av ersättningsgill sakskada eller tillträdesförbud till den försäkrade verksamheten p.g.a. avspärrning av polis eller räddningstjänst, eller avbrott i tillförseln av el mm.

Site by Strax Online. Powered by Lemon!