Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Täcker olycksfallsskada, dvs. kroppsskada som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig, yttre händelse. Gäller för alla anställda, och ersätter nödvändiga och skäliga vårdkostnader, läkemedel, tandskador, resor och hjälpmedel. Invaliditetsersättning vid såväl medicinsk som ekonomisk invaliditet.

Site by Strax Online. Powered by Lemon!