Historik

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag grundades år 1866 och är därmed ett av Ålands absolut äldsta företag. Egentligen handlar det om en utveckling där olika bolag har bildat nya bolag och även bytt namn. Brandstodsbolaget i Ålands härad af Åbo och Björneborgs län blev småningom Ålands Brandstodsförening som i sin tur förvandlades till Ålands försäkringsanstalt. År 1934 bytte Ålands försäkringsanstalt namn till Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Site by Strax Online. Powered by Lemon!