Förmögenhetsbrott

Täcker ekonomisk skada till följd av dataintrång eller av anställd begånget förmögenhetsbrott såsom förskingring eller bedrägeri. Undantag gäller bland annat för utredningskostnader, förlust av goodwill och svinn. Försäkringen gäller inte heller för skada orsakad av bolagets ägare eller om det är ett aktiebolag, person som innehar mer än 20 % av röstvärdet av aktierna.

Site by Strax Online. Powered by Lemon!