Kundolycksfall

Kundolycksfallsförsäkringen är avsedd  för företag med mycket kundtillströmning i lokalerna, såsom till exempel resteuranger och butiker. Försäkringen täcker kostnader till följd av olycksfall som drabbar kund på försäkringsstället, även om skadeståndsskyldighet inte föreligger.

Site by Strax Online. Powered by Lemon!