Beroendeskapsavbrott
Kund/Leverantör

Täcker avbrottsskada till följd av ersättningsgill egendomsskada hos i försäkringsbrevet nämnd kund/leverantör. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.

Site by Strax Online. Powered by Lemon!