VD/Styrelseansvar

Täcker skadeståndskrav som avser ren förmögenhetsskada riktad mot ledande befattningshavare hos försäkringstagaren, koncern- eller intressebolag,  om ansvar föreligger enligt ABL eller bolagsordningen. Täcker också juridisk rådgivning vid myndighetsutredning som kan leda till ersättningsbar ansvarsskada.
Försäkringen gäller dock inte för skada till följd av uppsåtliga brott, böter och viten eller krav som grundas på beslut om lön, arvode, bonus eller annan liknande förmån.

Site by Strax Online. Powered by Lemon!