Förmögenhetsansvar

Liknar konsultansvar och ersätter liksom denna både person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada till följd av rådgivande verksamhet.
Försäkringen gäller inte för skada till följd av försening, garanti eller hävning, och inte heller för miljöskada eller kursförändring på aktier mm.

Site by Strax Online. Powered by Lemon!