Våra tre försäkringsgruppper

Kominerad företagsförsäkring är en omfattande paketlösning för verksamheten. I baspaketet ingår egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Dessa försäkringar täcker de vanligaste riskerna för flertalet företag.

   

Fastighetsförsäkring är ett heltäckande försäkringsskydd för byggnader

   

Valbara tilläggsförsäkringar kan kombineras med såväl den Kombinerade företagsförsäkringen som Fastighetsförsäkringen. Bland tilläggsförsäkringar hittar du kompletteringar som passar också för unika verksamheter som inte följer de vanliga mallarna. I de flesta fall kan du välja avvikande försäkringsbelopp och sänka din premie genom att höja självrisken.

 

Site by Strax Online. Powered by Lemon!