Konsultansvar

En speciell ansvarsförsäkring för företag inom konsultbranschen, exempelvis ingenjörer och arkitekter, som täcker både person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada till följd av fel i beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.

Site by Strax Online. Powered by Lemon!