Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringarna kan kombineras med såväl den kombinerade företagsförsäkringen som fastighetsförsäkringen, och i de flesta fall kan du välja avvikande försäkringsbelopp och sänka din premie genom att höja självrisken. I ditt försäkringsbrev framgår den valda omfattningen antingen under försäkringsstället eller rubriken "verksamhet".

Site by Strax Online. Powered by Lemon!