Egendomsförsäkring för byggnader

Egendomsförsäkringen skyddar dina byggnader mot brand, inbrott/skadegörelse, vattenskador samt övriga plötsliga och oförutsedda sakskador. I den sistnämnda kategorin ingår exempelvis maskinskador på byggnadens fasta installationer såsom värmepannor och ventilationssystem. I försäkringen ingår också glasrutor upp till 5 kvm, samt skyltar upp till ett värde om 2 basbelopp per skylt. Större skyltar och rutor kan tilläggsförsäkras och anges då i försäkringsbrevet. Det är viktigt att de byggnader du vill försäkra omnämns i försäkringsbrevet på ett försäkringsställe med korrekt adress för att omfattas.

Du kan välja om du vill försäkra byggnader med fullvärde eller med angivande av försäkringsbelopp. Vid fullvärdesförsäkring finns inget ersättningstak, och det är således inte fråga om någon helvärdesförsäkring med maxgräns för ersättningen. Väljer du att försäkra byggnaden med belopp istället gäller försäkringen alltid med sk första risk, vilket innebär att skador ersätts med skadekostnaden upp till försäkringsbeloppet utan tillämpning av underförsäkringsreglerna.

Självrisken är normalt 0,2 basbelopp, men du kan enkelt sänka din premie genom att välja en högre självrisk bland flera alternativa nivåer.

Det är viktigt att du bekantar dig med de fullständiga villkoren, speciellt med undantagen och säkerhetsföreskrifterna. Exempel på situationer när försäkringen inte gäller är vid.

  • stormskada på egendom som förvaras utomhus
  • utbyte av bristfälligt tätskikt och tillhörande ytskikt i våtutrymme

Bland säkerhetsföreskrifterna bör du speciellt uppmärksamma rutinerna för säkerhetskopiering av datalagrad information, föreskrifterna om heta arbeten samt kraven på inbrottsskydd och hanteringen av pengar och värdehandlingar.

Fastighetsförsäkring SVFF:2, villkor

Site by Strax Online. Powered by Lemon!