Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkringen är en heltäckande försäkringslösning för byggnader inom många verksamhetsområden. Baspaketet skyddar mot egendomsskador som brand, inbrott/skadegörelse, vatten och övriga plötsliga oförutsedda sakskador. Dessutom ingår ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring samt avbrottsförsäkring som täcker hyresförlust och extrakostnader. I försäkringen ingår också ett begränsat skydd för glas och skyltar samt mot rån och överfall.

Du kan komplettera baspaketet med exempelvis ett utökat skydd för glasrutor och skyltar, en oljeskadeförsäkring och en krisförsäkring.

Fastighetsförsäkring SVFF:2, villkor

Site by Strax Online. Powered by Lemon!