Skador och skadereglering

Hög servicenivå

Vår ambition är att hålla en mycket hög nivå på skaderegleringen. Därför har vi valt att jobba med ett flertal oberoende skadeexperter, alla specialister inom sina respektive områden. För bästa och snabbaste servicen anlitar vi dem som i varje enskilt fall har den bästa lokalkännedomen och tillgång till ett brett kontaktnät till framförallt verkstäder och byggentreprenörer.

Skadeförebyggande arbete

Vi har under många år arbetat med att förebygga skador tillsammans med våra kunder på hemmamarknaden. Detta har gett oss stor erfarenhet och värdefull kunskap som vi är måna om att använda i alla sammanhang. Särskilt stor vikt fäster vi vid åtgärder avsedda att minimera brand- och vattenskador då dessa lätt har en tendens att bli ekonomiskt omfattande och också i övrigt betungande för de drabbade.

Flera skaderegleringspartners

I ditt försäkringsbrev framgår vem som sköter skador som gäller just din försäkring. I huvudsak handlar det om nedannämnda företag.

  • Skadekonsult, tel. 08-7378500
  • Crawford, tel. 08-51420000 (dagtid) eller 08-6576431 (övriga tider)

 

Site by Strax Online. Powered by Lemon!