Svenska företagsförsäkringar

Lång erfarenhet

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag är ett modernt åländskt sakförsäkringsbolag med gamla anor. Under större delen av vår 145-åriga historia har vi erbjudit såväl privatpersoner som åländska företagare flexibla och anpassade försäkringslösningar.

Ett solitt bolag med god marknadsandel

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag är idag det marknadsledande sakförsäkringsbolaget på Åland med en marknadsandel på 85 %.
Vår stabila omsättning och höga solvensprocent i kombination med ett gott återförsäkringsskydd borgar för trygghet och säkerhet även i turbulenta marknadslägen och sviktande ekonomiska konjunkturer.

Flexibilitet och personlig service

Det är självfallet så att behovet av försäkringsskydd varierar beroende på arten av företagets verksamhet och dess storlek. Hos oss får du den hjälp som just ditt företag behöver. Vi bygger tillsammans en flexibel trygghetslösning som motsvarar just ditt företags behov och som kan förändras och utvecklas över tiden i takt med förändringar i företagets verksamhet. Vi skräddarsyr gärna lösningar för mer udda försäkringsbehov för att garantera maximal trygghet.

En företagstät region

Sjöfart, handel, banking, småindustri och service är de näringar som byggt upp den åländska ekonomin.

Idag är Åland den region i Finland där entreprenörsandan är starkast och nyföretagandet intensivt. Detta har under alla år skapat en god tillväxt i ekonomin och bidragit till låg arbetslöshet i ett välmående örike.

Vi levererar mer än försäkringar

Idag är Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag en betydande aktör inom många sektorer i det åländska näringslivet. Vi investerar i åländska bolag och fastigheter, vi är en stor sponsor för bland annat kulturen och idrotten i landskapet. Vår vision är att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle där tryggheten består av både försäkringslösningar och ett aktivt samhällsengagemang.

Site by Strax Online. Powered by Lemon!